Pedagogická psychologie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Pedagogická psychologie
Pedagogická psychologie

Autoři

Mgr. Anna Klimešová

Anotace

Kurz Pedagogické psychologie předkládá vybraná témata na elementární úrovni a představuje pro účastníky první základní doteky s oborem. Předpokládá, že účastníci vstupují do kurzu po absolvování základů vývojové, obecné a sociální psychologie. Kurz zprostředkuje základní orientaci v předložených tématech zvláště lidem, kteří se posléze mohou ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí zapojit jako vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory