Lidská práva a jejich ochrana
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Lidská práva a jejich ochrana
Lidská práva a jejich ochrana

Autoři

PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Anotace

Kurz je zaměřen na problematiku lidských práv (LP). Jeho absolvent by se měl v systému ochrany LP orientovat a využívat ho. Dále by se měl orientovat v problematice diskriminace a ochrany soukromí a měl by být schopen podpořit klienty v těchto situacích.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory