Technologie a informační technologie v dopravě a přepravě
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Technologie a informační technologie v dopravě a přepravě
Technologie a informační technologie v dopravě a přepravě

Autoři

Michal Dorda, Jaromír Široký

ISBN

978-80-88418-27-6

Anotace

Výukový text obsahuje dva tematické celky. První celek je věnován přehledu v oblasti technické základny, legislativy a používaných přepravních technologií při přepravě zboží v rámci železniční, silniční, vodní, letecké a kombinované přepravy. Druhý tematický celek je zaměřen na oblast informačních a databázových systémů. V textu jsotu dále popsány vybrané informační systémy používané v železniční a silniční dopravě, logistice a při skladování a identifikaci zboží a osob.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory