Úvod do logických funkcí a logických obvodů
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Úvod do logických funkcí a logických obvodů
Úvod do logických funkcí a logických obvodů

Autoři

Pavel Lafata

Anotace

Text seznamuje čtenáře s úvodem do oboru logických (digitálních) obvodů. Základem je stručný úvod do matematické logiky, jsou vysvětleny základní nezbytné pojmy, jako je logická funkce a proměnná. V další části je pak text zaměřen na popis elementárních logických funkcí a jejich reprezentace pomocí logických hradel pro realizaci logických obvodů. Dále je věnován prostor pro Booleovu algebru a její zákony a operace nezbytné pro úpravy vyjádření a realizace logických funkcí pomocí hradel. V závěrečné kapitole se text zabývá nejčastějšími možnostmi pro vyjádření logických funkcí pro potřeby jejich minimalizace a realizace ve výsledné logické obvody.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory