Laboratorní cvičení z mikrobiologie potravin III
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Laboratorní cvičení z mikrobiologie potravin III
Laboratorní cvičení z mikrobiologie potravin III

Autoři

Ing. Zita Bastlová

Anotace

Výukový materiál bude sloužit jako návody do Laboratorního cvičení z mikrobiologie potravin a bude navazovat na teoretickou výuku. Studenti se v úvodu seznámí s mikrobiologií prostředí a její kontrolou. Dále se seznámí podrobně s rozborem jednotlivých potravinářských výrobků, pocházejících především z technologie výroby rostlinného původu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory