Mikrobiologie potravin I
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Mikrobiologie potravin I
Mikrobiologie potravin I

Autoři

Ing. Zdeňka Foltýnová

Anotace

Mikrobiologie potravin I poskytuje studentům potřebné vědomosti v oblasti potravinářské mikrobiologie. Učivo obsahuje obecný přehled ze systematiky mikroorganismů. Dále pak popis vnitřních a vnějších vlivů prostředí na mikroorganismy a opatření proti nežádoucím mikroorganismům.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory