Ochrana rostlin – úvod do rostlinolékařství, způsoby ochrany rostlin, abiotikózy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Ochrana rostlin – úvod do rostlinolékařství, způsoby ochrany rostlin, abiotikózy
Ochrana rostlin – úvod do rostlinolékařství, způsoby ochrany rostlin, abiotikózy

Autoři

Ing. Miroslav Hrabánek

Anotace

Výukový materiál je zaměřen na přehled metod ochrany rostlin proti škodlivým činitelům z hlediska rostlinolékařství. Zabývá se důležitou legislativou spojenou s prací a nakládáním s přípravky na ochranu rostlin ve vztahu k chemické ochraně rostlin proti škodlivým organismům. Dále se věnuje abiotickým činitelům, které způsobují fyziologické poruchy, poškození nebo poranění rostlin.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory