Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči
Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči

Autoři

Kovaříková Jana

Anotace

Předložená publikace pomůže studentům získat vědomosti pro činnost sestry v komunitní, domácí, hospicové péči a péči v sociálních službách. Studenti se seznámí s komunitou, s komunitním ošetřovatelstvím, s komunitní sestrou a náplní její činnosti. Zdraví jako cíl komunitního ošetřovatelství popisuje samostatná kapitola věnovaná faktorům ovlivňujícím zdraví jedince, ukazatelům zdravotního stavu obyvatelstva a programům zdraví, které se v České republice aplikují na státní a regionální úrovni. Publikace popisuje také ošetřovatelský proces jako metodu práce sestry, specifika procesu v podmínkách komunitního ošetřovatelství, zaměřuje se i na edukaci a výchovu ke zdraví, jež tvoří hlavní náplň činnosti komunitní sestry. Publikace předkládá druhy a formy zdravotních a sociálních služeb, které může využívat jedinec zdravý, nemocný nebo postižený. Sedmá kapitola se věnuje laické a odborné péči v domácím sociálním prostředí klienta a následně dobrovolnickým aktivitám.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory