Význam teorií v sociální práci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Význam teorií v sociální práci
Význam teorií v sociální práci

Autoři

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Anotace

Obecným cílem kurzu VÝZNAM TEORIÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI je zahájit tvorbu a posílit význam reflexe základních profesních kompetencí v sociální práci, které jsou vázány převážně na znalosti budoucích sociálních pracovníků.
Konkrétním cílem tohoto e-kurzu je vytvořit u jeho účastníků pozitivní vztah k poznávání teoretického zázemí sociální práce tak, aby kritickou reflexi a aktivní užívání teorií v sociální práci považovali za její součást.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory