Vybrané kapitoly z lékárenství
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Vybrané kapitoly z lékárenství
Vybrané kapitoly z lékárenství

Autoři

Mgr. Tereza Zemánková

Anotace

Individuální příprava léčiv má stále své nezastupitelné místo jak v terapii, tak v pracovní náplni farmaceutického asistenta. Předkládaný soubor výukových materiálů shrnuje její legislativně zakotvená pravidla, jimiž je nutné se při práci řídit. Podrobněji je rozveden především zákon o léčivech a vyhláška o správné lékárenské praxi. Další část se zabývá rozdělením pracovníků ve zdravotnictví a kategoriemi zaměstnanců lékárny. Zařazena je také kapitola o problematice návykových látek, zacházení s recepty a s přípravky obsahujícími omamné a psychotropní látky. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny příklady z praxe.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory