Finanční analýza a její modely
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Finanční analýza a její modely
Finanční analýza a její modely

Autoři

Jiřina Krajčová

ISBN

978-80-88418-07-8

Anotace

Výukový materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol. Publikace je zaměřena na problematiku finanční analýzy. Výukový materiál se věnuje základní charakteristice finanční analýzy, jejímu účelu a zdrojům informací pro zpracování finanční analýzy. V publikaci jsou rozpracovány metody a postupy finanční analýzy. Publikace se podrobně zabývá významnými ukazateli finanční analýzy. Prostor je věnován i problematice analýzy účetních výkazů. Závěrečná část výukového materiálu je zaměřena na využití výsledků finančních analýz v praxi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory