The World of Food
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

The World of Food
The World of Food

Autoři

Ing. Radka Horáčková

Anotace

This material is created as a study material for the College of Higher Medical Education for students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand their vocabulary in English. The material is processed in accordance with the curriculum for the Higher Vocational School in the subject of Nutrition Therapy. This material will teach students topics such The World of Food, The Eating Habits, National Cuisine, Manners and Eating Out.Tento materiál je vytvořen jako studijní materiál pro Vyšší odborné školy zdravotnické, pro obor Nutriční terapeut za účelem rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce. Materiál je zpracován v souladu s osnovami pro Vyšší odbornou školu, obor Nutriční terapeut. Tento materiál seznámí studenty s tématy jako Jídlo, Stravovací návyky, Národní kuchyně, Zvyky a Stravování v restauracích.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory