Význam a možnosti zahraničních inovací pro sociální práci v ČR
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Význam a možnosti zahraničních inovací pro sociální práci v ČR
Význam a možnosti zahraničních inovací pro sociální práci v ČR

Autoři

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Anotace

Jak napovídá obrázek v titulní části, cílem kurzu je podívat se na předmět zájmu sociální práce z úplně nové perspektivy. Perspektivy, která je neotřelá, inovační – nikoli inovativní – a proto možná nečekaná.
Sociální inovace budou v tomto kurzu představeny jako koncepty, které se neustále vyvíjí s ohledem na požadavky praxe a možnosti té které společnosti. Současně bude vysvětleno, že sociální inovace jsou sociálními inovace pouze v případě, pokud mají zásadní dopad na život sociálních aktérů a jeho kvalitu. Abychom mohli v sociální práci tento dopad konstatovat, měřit, a tím legitimizovat financování sociální sféry, máme k dispozici nástroj s označením evaluace. I ta bude proto v centru pozornosti tohoto e-kurzu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory