Metody sociálních výzkumů I
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Metody sociálních výzkumů I
Metody sociálních výzkumů I

Autoři

Mgr. Anna Klimešová

Anotace

Tento kurz společně s kurzem Metody soc. výzkumů II tvoří jeden celek, jehož účelem je seznámit účastníky s tím, "jak se vyrábí znalost" ve společenských vědách, a zprostředkovat účastníkům dovednost provést vlastní základní výzkumné šetření od formulace výzkumné otázky, přes stanovení metody sběru dat a konstrukce vzorku, až po základní analýzu dat a interpretaci výsledků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory