Farmakognózie
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Farmakognózie
Farmakognózie

Autoři

Jana Kendra

Anotace

Tento výukový materiál obsahuje obecnou a speciální část farmakognózie. V obecné části jsou vysvětleny základní pojmy a definice k danému předmětu. Speciální část je rozdělena do skupin podle obsahových látek v rostlinných a živočišných drogách. Poslední kapitola seznamuje studenta s vybranými rostlinnými přípravky, které lze doporučit na daná onemocnění.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory