Výživa ve sportu
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Výživa ve sportu
Výživa ve sportu

Autoři

Mgr. Andrea Křížová

Anotace

Oblast výživy a zdravého životního stylu se v posledních letech těší velkému zájmu nejen profesionálních sportovců, ale také široké veřejnosti. Je třeba si ale uvědomit, že nutriční nároky jednotlivých sportovců jsou odlišné v závislosti na druhu provozovaného sportu, zátěže, trénovanosti jednotlivce a na mnoha jiných faktorech. Nároky vytrvalostních disciplín se tak výrazně liší od jiných sportovních odvětví, například rychlostního nebo silového charakteru.Vzhledem k obsažnosti tématu nelze uvést v daném rozsahu všechny informace, proto je nutno text brát jako základní orientaci v nutričních zásadách výživy sportovců.Obsah studijního materiálu je rozdělen na dvě hlavní kapitoly, a to na výživu ve vytrvalostním sportu a výživu v silovém sportu. Obě kapitoly se zaměřují blíže na makroživiny a mikroživiny, které jsou pro konkrétní sport nejdůležitější. V jednotlivých kapitolách jsou zhodnoceny bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy, minerální látky a není opomenut ani význam pitného režimu. V závěrečných kapitolách je popsáno několik suplementů, které jsou nejoblíbenější mezi silovými, ale i vytrvalostními sportovci, a ukázky jídelníčků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory