Návody na výrobu mléčných výrobků
Návody na výrobu mléčných výrobků

Autoři

Josef Mrázek

Anotace

Náplní výukového materiálu Návody na výrobu mléčných výrobků je poskytnout žákům přehledné informace o výrobních předpokladech, vlastnostech mléka a výrobků a jejich zjišťování, hygienických podmínkách výroby. Materiál podává návod k výrobě základních mléčných výrobků, jejich laboratornímu a senzorickému hodnocení, zabývá se i dokumentací kritických kontrolních bodů, vedením výrobní a laboratorní evidence a vybranými technologickými a ekonomickými výpočty.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory