Metody sociálních výzkumů II
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Metody sociálních výzkumů II
Metody sociálních výzkumů II

Autoři

Mgr. Anna Klimešová

Anotace

V návaznosti na kurz Metody sociálních výzkumů I. tento kurz poskytne účastníkům základní orientaci v tom, jak se "vyrábí znalost" ve společenskovědních oborech, a připraví je na realizaci vlastního výzkumného šetření menšího rozsahu od formulace výzkumné otázky, přes stanovení metody sběru dat a konstrukce vzorku, až po základní analýzu dat a interpretaci výsledků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory