Ježíšova blahoslavenství jako inspirace pro pedagogy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Ježíšova blahoslavenství jako inspirace pro pedagogy
Ježíšova blahoslavenství jako inspirace pro pedagogy

Autoři

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.

Anotace

Ježíšova blahoslavenství jsou úvodem k tzv. Horskému kázání v Matoušově evangeliu. Jednotlivá blahoslavenství se týkají důležitých momentů křesťanské spirituality stejně jako lidské spirituality obecně. Student díky kurzu nabude vědomostí a snad i návod k vnitřním postojům, které ho jako osobnost obohatí a uschopní k lepšímu vykonávání pedagogické a sociální práce.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory