Internetové služby. Protokoly FTP, HTTP/HTTPS, SSH, TFTP, NFS, NTP, ICMP, DNS, Telnet, XMPP
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Internetové služby. Protokoly FTP, HTTP/HTTPS, SSH, TFTP, NFS, NTP, ICMP, DNS, Telnet, XMPP
Internetové služby. Protokoly FTP, HTTP/HTTPS, SSH, TFTP, NFS, NTP, ICMP, DNS, Telnet, XMPP

Autoři

Šimák, Hylmar a kol.

Anotace

Příručka je určena ke studiu oboru telekomunikačních signalizačních protokolů. Významnou roli ve vývoji moderních sítí a telekomunikačních protokolů hraje model Open Systems Interconnection (OSI) vyvinutý na počátku 80. let. Model OSI je konceptem vývoje otevřených standardů pro interoperabilitu mezi různými systémy. Je zřejmé, že studium modelu OSI na příkladu populárních internetových služeb je relevantní a aktuální.Výukový program nastiňuje základní ustanovení týkající se účelu, popisu a struktury referenčního modelu interakce mezi open source systémy OSI.Tento recenzovaný průvodce také obsahuje dobře navržený a velmi komplexní materiál o protokolech populárních internetových služeb, které zahrnují práci se všemi typy zdrojů: FTP, TFTP, DNS, HTTP, HTTPS, ping, SSH, NTP, NFS atd. Text příručky je doplněn řadou ilustrací, které umožňují lepší pochopení prezentovaného materiálu.Prezentovaný materiál obsahuje dvě hlavní části textu. První část učebnice popisuje základní ustanovení týkající se účelu, popisu a struktury referenčního modelu propojení OSI. Druhá část předkládá nejoblíbenější internetové služby a představuje práci se všemi typy zdrojů. Materiál umožňuje studentům seznámit se se základními protokoly, které zajišťují poskytování různých internetových služeb.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory