Arduino 1. díl – základy
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Arduino 1. díl – základy
Arduino 1. díl – základy

Autoři

Mgr. Jiří Hodal

Anotace

Materiál seznamuje čtenáře s vývojovou deskou Arduino a možnostmi jejího využití v oblasti „malé“ automatizace. S pomocí modelu Arduino Nano rev. 3.0 ukazuje, jak připravit jednoduchý náčrt v programu Fritzing, jak připojit základní součástky a vybrané periferie, jak tvořit software ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Velký prostor je věnován jazyku C (Wiring), základním úlohám s digitálními a analogovými vstupy a výstupy a technické přípravě včetně doporučeného vybavení. Zpracován je jednoduchý vzorový projekt základu komunikačního terminálu s displejem a klávesnicí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory