Stomie
Stomie

Autoři

Jaroslava Knapová.

Anotace

Výukový materiál doplňuje ostatní odborné materiály, specifikuje detailněji problematiku komplexního přístupu k nemocnému se stomií. Všeobecná sestra v rámci svých kompetencí musí být schopna poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči nemocnému s vyvedenou stomií a rozumět anatomicko-patologické podstatě výkonů spojených se založením stomie.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory