Úvod do statistiky
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Úvod do statistiky
Úvod do statistiky

Autoři

Ing. Jana Vrabcová

Anotace

Cílem výukového materiálu je jednoduchým způsobem seznámit čtenáře s popisnou statistikou. Vysvětlit na příkladech základní pojmy a ukazatele, které se používají pro hodnocení a popis statistického souboru.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory