The anatomy of the head, the anatomy and physiology of oral cavity organs
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

The anatomy of the head, the anatomy and physiology of oral cavity organs
The anatomy of the head, the anatomy and physiology of oral cavity organs

Autoři

Mgr. Petr Papež

Anotace

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je anatomie hlavy a anatomie a fyziologie orgánů ústní dutiny. V úvodní kapitole popisuje krátce lidskou hlavu. V dalších kapitolách se zabývá vybranými stránkami tématu. Nejdříve představuje kosti hlavy s důrazem na maxilu a mandibulu. Dále se zabývá strukturou a tkáněmi zubu a konečně v poslední kapitole typy zubů.The educational material in the open digital source is designed to teach English language at higher professional schools. The content of the material was created for the branch of study of the certified dental technician. Its topic is head anatomy and anatomy and physiology of oral cavity organs. In the introductory chapter it describes briefly the human head. In further chapters it deals with selected aspects of the topic. It first presents head bones with the focus on maxila and the mandible, bones containing tooth sockets. In the following chapters it describes the structure and tissues of teeth. Finally, in the last chapter it is concerned with types of teeth.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory