Zabezpečení rodinných domů 2A
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Zabezpečení rodinných domů 2A
Zabezpečení rodinných domů 2A

Autoři

Petr Hulík, Pavel Zeman

Anotace

Úvodní téma, které se zabývá požadavky na zabezpečení z pohledu zadavatele i realizátora. Pouze ucelené a jasné zadání je základem pro kvalitní zabezpečení rodinného domu. Text vysvětluje PZTS v souvislosti se čtyřmi stupni střežení. PZTS v rodinných domech zahrnuje také tísňové prvky a prvky doplňkové signalizace.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory