Obecná mikrobiologie II
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Obecná mikrobiologie II
Obecná mikrobiologie II

Autoři

Ing. Zdeňka Foltýnová

Anotace

Obecná mikrobiologie II volně navazuje na Obecnou mikrobiologii I. Student získá přehled o požadavcích mikroorganismů na živiny a růstové podmínky. Uvede studenta do problematiky výživy mikroorganismů, růstu a množení mikroorganismů, jejich metabolismu a získávání a využívání energie katabolickými a anabolickými procesy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory