Sociální práce v kontextu fungování společnosti
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální práce v kontextu fungování společnosti
Sociální práce v kontextu fungování společnosti

Autoři

Mgr. Jana Kozlovská

Anotace

Kurz Sociální práce v kontextu fungování společnosti se zaměřuje na seznámení se se základními sociologickými pojmy, dále se věnuje vývoji společnosti a společenským změnám, které vedly k podobě dnešní společnosti. Nedílnou součástí kurzu je také řešení problematiky sociální nerovnosti a z ní plynoucí vnímání potřebnosti profese sociálního pracovníka ve společnosti. V kurzu se také věnuji sociologickému výzkumu a možnostem jeho aplikace v sociální práci.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory