Chemistry, biochemistry
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Chemistry, biochemistry
Chemistry, biochemistry

Autoři

Katarína Boháčiková

Anotace

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje chemii a biochemii, které jsou potřebnými nástroji pro studium a popis práce zdravotního laboranta. Zabývá se charakteristikou a popisem základních prvků, sloučenin a stavebních látek a procesů všech živých organizmů.The study material is aimed at students of tertiary schools for medical staff, namely laboratory technicians. It describes chemistry and biochemistry, which are necessary tools for study and work processes and duties of a laboratory technician. It also deals with characteristics and definition of basic elements and compounds, as well as building units and processes of all living organisms.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory