Tvorba podnikatelského plánu II
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Tvorba podnikatelského plánu II
Tvorba podnikatelského plánu II

Autoři

Ing. Lenka Maršíková

ISBN

978-80-88418-39-9

Anotace

Výukový materiál s názvem Tvorba podnikatelského plánu II popisuje proces podnikání již ve stádiu činnosti. Každý podnik potřebuje podpůrné činnosti, jež vedou ke kladnému dosažení podnikatelského cíle. Ovšem proměnných v podnikání není málo a je jen na podnikateli, aby se z těchto nástrah dokázal poučit, popřípadě vytěžit požadované maximum. Studijní materiál není jen popisný z pohledu návodu, jak udržet zdravý podnik, ale má i teoreticky navést čtenáře tak, aby dokázal odhalit obsah sdělení, jež mu podnikatelská činnosti nabízí. Podnik tvoří soubor ekonomických činností, jež mají naplňovat stanovené cíle. Významným faktorem, který tyto cíle dokáže ovlivnit, je i management firmy, jako exekutivní faktor podnikových procesů. Pochopení manažerských vztahů a podnikatelských priorit je jen dalším faktorem, který dokáže podnikatele buď srazit na kolena, nebo vynést do vrchol konkurenčního žebříčku. Vědomosti získané v tomto kurzu společně s praktickým pochopením výkladu přinesou požadovaný výsledek podstatně rychleji, než proces pokus / omyl, který je na současném trhu tou nejčastější strategií, jež vede k obrovskému plýtvání zdrojů, a hlavně energií ve smyslu zapálení podnikatele pro danou činnost.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory