Klinické ošetřovatelské dovednosti
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Klinické ošetřovatelské dovednosti
Klinické ošetřovatelské dovednosti

Autoři

Kovaříková Jana

Anotace

Instruktážní videa jsou doplňkem k teoretické výuce předmětu Klinické ošetřovatelské dovednosti. Kombinují stručné teoretické poznatky s praktickou ukázkou vybraných ošetřovatelských dovedností s komentářem. Jedná se o pilotní projekt se záměrem v budoucnu doplnit další tematické celky. Cílem tvorby studijního materiálu je usnadnit výuku předmětu studentům, kteří mají z různých důvodů individuální vzdělávací plán nebo výuka probíhá distanční formou. Průměrná délka videa k jednotlivým tematickým celkům je přibližně 12 minut.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory