Dítě se zrakovým postižením ve třídě (Tyflopedie)
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dítě se zrakovým postižením ve třídě (Tyflopedie)
Dítě se zrakovým postižením ve třídě (Tyflopedie)

Autoři

PhDr. Pavlína Šumníková, PhD.

Anotace

Kurz je zaměřen na práci s dětmi se zrakovým postižením, anatomii a fyziologii zrakového orgánu, zraková postižení jejich dopady do vývoje a práce s dítětem.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory