První pomoc a medicína katastrof
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

První pomoc a medicína katastrof
První pomoc a medicína katastrof

Autoři

Mgr. Lisová Světlana, Mgr. Uhrová Jiřina.

Anotace

Obsahem textu je moderní pojetí poskytování laické první pomoci a fungování jednotného záchranného systému, osvojení vědomostí i návod na praktické zvládnutí dovedností v laické první pomoci, včetně zásad bezpečného chování v situacích obecného ohrožení. Seznamuje studenty všech nelékařských zdravotnických oborů s povinností zdravotnických pracovníků poskytovat neprodleně a účelně laickou první pomoc při stavech ohrožujících zdraví nebo život a zajistit dle situace další odbornou předlékařskou či nemocniční péči.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory