Plant and Animal Production
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Plant and Animal Production
Plant and Animal Production

Autoři

Ing. Jaroslava Šrámková

Anotace

Výukový materiál ve formě textů, slovní zásoby a cvičení překladových, doplňovacích a přiřazovacích, spolu s diskusními otázkami seznamuje studenty předmětu Odborný anglický jazyk s pěstováním plodin obecně, s pěstováním obilovin, některých okopanin, olejnin, ovoce a zeleniny. Jsou uvedeny i některé informace vztahující se k půdě, jejím vlastnostem, složením a obděláváním. Výukový materiál se dále zabývá chovem některých hospodářských zvířat, jejich výživou a některými nemocemi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory