Chemie II. díl
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Chemie II. díl
Chemie II. díl

Autoři

Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová

Anotace

Chemie II je materiál, který poskytuje základní informace o organické chemii. Bude sloužit jako studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V kapitolách je popsán předmět studia organické chemie, což jsou organické sloučeniny. Dále se materiál zabývá strukturou těchto látek, jejich názvoslovím a chemickými vlastnostmi. Podrobně jsou charakterizovány nejjednodušší organické látky, tzv. uhlovodíky, a látky od nich odvozené, tzv. deriváty uhlovodíků. Zvlášť je věnována pozornost makromolekulárním látkám.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory