Trestní právo (hmotné a procesní; správní trestání)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Trestní právo (hmotné a procesní; správní trestání)
Trestní právo (hmotné a procesní; správní trestání)

Autoři

PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Anotace

Tento kurz se zabývá oblastí trestního práva a příbuznou problematikou správního trestání (přestupky). Budete moci prohloubit své znalosti právní úpravy v těchto oblastech a zdokonalit své dovednosti aplikovat trestní právo v praxi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory