Laboratorní cvičení z mikrobiologie potravin I-a
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Laboratorní cvičení z mikrobiologie potravin I-a
Laboratorní cvičení z mikrobiologie potravin I-a

Autoři

Ing. Zita Bastlová

Anotace

Výukový materiál bude sloužit jako úvod do Laboratorního cvičení z mikrobiologie potravin. Navazuje na získané znalosti a dovednosti v laboratorním cvičení z Obecné mikrobiologie, které bude i nadále prohlubovat. Studenti se seznámí s rozdělením a přípravou živných půd, se základy kultivační techniky, od očkování mikroorganismů až po jejich uchovávání a resuscitaci.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory