Materiály pro elektrotechniku
Materiály pro elektrotechniku

Autoři

David Pietschmann

Anotace

Tento učební materiál obsahuje informace z oblasti materiálů používaných v různých oblastech elektrotechniky. Jednotlivé kapitoly obsahují blok informací, případně blok jejich upevnění a na závěr test. V první kapitole je zpracována problematika stavby hmoty a její souvislosti s vlastnostmi materiálů z jednotlivých skupin. Druhá kapitola pokrývá materiály používané obecně pro vedení elektrického proudu (vodivé materiály), případně pro přeměnu elektrické energie na teplo (odporové materiály). Ve třetí kapitole nalezneme vodivé materiály pro speciálnější aplikace (materiály pro kontakty a podobně). Čtvrtá kapitola pokrývá přehled a rozdělení izolantů, v páté kapitole jsou pak zpracovány informace o jednotlivých skupinách běžných izolantů (přírodní a syntetické; anorganického a organického původu), v šesté kapitole jsou popsány speciální izolanty (piezoelektrické materiály, tekuté krystaly) s možnostmi jejich použití. Sedmá kapitola obsahuje rozdělení materiálů z hlediska jejich chování v magnetickém poli, v osmé kapitole jsou zpracovány informace o jednotlivých skupinách magnetických materiálů (měkkých a tvrdých) a jejich typických reprezentantech. Devátá kapitola pokrývá problematiku vlastností polovodičů (vlastní a nevlastní polovodič, PN přechod), v desáté kapitole jsou popsány technologie potřebné pro výrobu diskrétních polovodičových součástek nebo integrovaných struktur. Jedenáctá kapitola zmiňuje rozdělení supravodivých materiálů na jednotlivé skupiny a možnosti jejich použití.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory