Multidisciplinární spolupráce v sociální práci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Multidisciplinární spolupráce v sociální práci
Multidisciplinární spolupráce v sociální práci

Autoři

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Anotace

Profesionální sociální pracovník je členem multidisciplinárního týmu. Ocitá se v pozici a roli case managera - vedoucího případu řešeného s klientem a spolupracujícími odborníky. Proto je cílem tohoto e-kurzu, aby jeho absolvent znal limity své vlastní odbornosti a význam a výhody spolupráce. Aby uměl oslovit ke spolupráci takové odborníky, kteří mohou skutečně práci s klientem či v organizaci posouvat. Sociální pracovník musí umět reflektovat multidisciplinární spolupráci a kriticky revidovat její výstupy a výsledky. V sociální práci je nutné vědět, jak lze k mezioborové a mezirezortní spolupráci aktivně přispívat a umět reflektovat vlastní profesní rozvoj v kontextu spolupráce a mezioborové spolupráce. To vše je cílem studia tohoto e-kurzu.
Rozumět tomu, kde jsou limity vlastních profesních kompetencí v multidisciplinární spolupráci, je zásadní pro kvalitu sociální práce. Porozumění těmto limitům může být východiskem a současně účelem mezioborové spolupráce v sociální práci. Skrz odbornost kolegy v týmu mohu vnímat odbornost vlastní a současně efektivně spolupracovat na společném řešení případu ve prospěch klienta.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory