Vzdělání jako prevence sociálních událostí
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Vzdělání jako prevence sociálních událostí
Vzdělání jako prevence sociálních událostí

Autoři

Mgr. Ing. Jan Říkovský, Ph.D.

Anotace

Vzdělání je klíčovým statkem předurčujícím životní šance jednotlivce. Jeho význam se zvýrazňuje, ale zejména proměňuje v kontextu společenských změn poslední doby (čtvrtá průmyslová revoluce, informační společnost, klimatická změna a další fenomény současnosti). Vzdělávací politika má převážně dlouhodobý charakter a spadá zejména do širšího a aktivního pojetí sociální politiky, dopady jsou viditelné spíše v dlouhodobém horizontu. Problematiku vzdělávací politiky však nelze zužovat pouze na školství, je nutné nahlížet na informativní i formativní roli vzdělávací politiky a jejích aktérů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory