Sociálně-právní činnost sociálního pracovníka ve zdravotnictví
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociálně-právní činnost sociálního pracovníka ve zdravotnictví
Sociálně-právní činnost sociálního pracovníka ve zdravotnictví

Autoři

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Anotace

Kurz přinese studentům základní informace o sociálně-právní činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnictví. Studenti se dozvědí, jak poskytovat toto poradenství pacientům/klientům s vybranými nemocemi. Rovněž porozumějí důležitosti vzájemné spolupráce s jinými odborníky napříč jednotlivými obory. Seznámí se s tím, jak je možné řešit problémy prostřednictvím advokační strategie. Rovněž si uvědomí význam svépomocných a podpůrných skupin, které může sociální pracovník iniciovat.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory