Posouzení životní situace klienta - nastavení intervence s klientem
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Posouzení životní situace klienta - nastavení intervence s klientem
Posouzení životní situace klienta - nastavení intervence s klientem

Autoři

Mgr. Miloslava Šotolová

Anotace

Kurz účastníkům poskytne základní informace o procesu Posouzení životní situace klienta (PŽSK) a jeho významu pro sociální práci. Absolvent kurzu získá vědomosti z oblasti Posouzení ŽSK, které mu pomohou rozšířit jeho kompetence potřebné pro práci s klienty v první fázi intervenčního procesu. Kurz seznámí účastníky s pojmy a různými přístupy, modely posouzení a povede k propojení získaných teoretických informací s praktickým postupem provedení posouzení životní situace klienta. Důraz bude kladen na uvědomění si své role profesionála – sociálního pracovníka. Posouzení je založeno na partnerství s klientem a účastník kurzu by měl být schopen uvědomit si, že posouzení může proběhnout v dobrovolném i nedobrovolném kontextu.
Cíle kurzu:
Hlavním cílem kurzu je rozvíjet u studenta potřebné znalosti a dovednosti k dosažení základní kompetence sociálního pracovníka, a tou je posouzení životní situace klienta.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory