Pflanzen- und Tierproduktion
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Pflanzen- und Tierproduktion
Pflanzen- und Tierproduktion

Autoři

B.Sc. Roman Waldecker

Anotace

Výukový materiál ve formě textů, slovní zásoby a cvičení překladových, doplňovacích a přiřazovacích, spolu s diskusními otázkami seznamuje studenty předmětu Odborný němčina jazyk s pěstováním plodin obecně, s pěstováním obilovin, některých okopanin, olejnin, ovoce a zeleniny. Jsou uvedeny i některé informace vztahující se k půdě, jejím vlastnostem, složením a obděláváním. Výukový materiál se dále zabývá chovem některých hospodářských zvířat, jejich výživou a některými nemocemi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory