Laboratorní měření - ELE
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Laboratorní měření - ELE
Laboratorní měření - ELE

Autoři

Petr Ženčica

Anotace

Cílem modulu Laboratorní měření – ELE je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti základů elektrotechnických měření, které jsou přímou praktickou nadstavbou předmětů základů elektrotechniky a elektroniky. Znalosti získané v tomto modulu jsou dále využívány ve vyšších ročnících v odborných modulech.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory