Doprava v cestovním ruchu
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Doprava v cestovním ruchu
Doprava v cestovním ruchu

Autoři

Ing. Alena Votoupalová.

ISBN

978-80-88418-04-7

Anotace

Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích dopravy, se kterými se pracovníci cestovních kanceláří a agentur setkávají při svých činnostech. Student se seznámí s možnostmi agentur při prodeji jízdenek a letenek u pravidelných spojů. Podrobně jsou vysvětleny principy u nepravidelné dopravy, především u charterových letů v letecké dopravě a u kyvadlové a příležitostné dopravy v rámci silniční dopravy. Důraz je pak kladen na znalost smluvních vztahů mezi dopravci a cestovními kancelářemi, poněvadž tato činnost je důležitá při tvorbě zájezdů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory