The dental laboratory
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

The dental laboratory
The dental laboratory

Autoři

Mgr. Petr Papež

Anotace

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je zubní laboratoř. V úvodní kapitole představuje krátce základní informace o zubní laboratoři. Další, nejrozsáhlejší kapitola se zaměřuje na vybavení laboratoře. Vyjmenovány a popsány jsou stroje, přístroje a nástroje. Závěrečná kapitola se věnuje tématu bezpečnosti práce v laboratoři.The educational material in the open digital source is designed to teach English language at higher professional schools. The content of the material was created for the branch of study of the certified dental technician. Its topic is the dental laboratory. In the introductory chapter, it briefly presents basic information on the dental laboratory. The next and most extensive chapter focuses on the equipment of the laboratory. It lists and describes machines, devices, and tools. The last chapter deals with the topic of work safety in the laboratory.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory