Zabezpečení rodinných domů 3B
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Zabezpečení rodinných domů 3B
Zabezpečení rodinných domů 3B

Autoři

Petr Hulík, Jiří Antoš

Anotace

Zabezpečení rodinných domů 3A, B, C, D je skupina čtyř témat zabývající se zabezpečením rodinných domů prostřednictvím PZTS na úrovni 2. stupně střežení.Témata se zabývají koncepčním řešením PZTS 2. stupně střežení, ke kterému se vztahuje větší počet norem. Vyjmenujeme si ty nejčastěji používané. Samotná aplikace PZTS, respektive jejího 2. stupně střežení je sice samostatným tématem a v praxi se k tomu i tak přistupuje, nelze ji však vytrhovat z kontextu celého bezpečnostního řešení.ČSN CEN/TS 14383-3Pět úrovní zabezpečení pro jednotlivé úrovně rizikaTabulku se základní definicí pěti úrovní zabezpečení naleznete v příslušné normě, ale naleznete ji také v mnoha našich textech o zabezpečení, respektive střežení.V souvislosti se zabezpečením rodinných domů, ale i obecně všech objektů musíme rozlišovat dva výrazy: zabezpečení a střežení. Nejedná se jen o výuku v rámci studia, ale o pochopení rozdílnosti, a především pochopení toho, co výrazy zabezpečení a střežení zahrnují.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory