Elektroenergetika 5 – elektrické instalace v obytných a průmyslových objektech
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Elektroenergetika 5 – elektrické instalace v obytných a průmyslových objektech
Elektroenergetika 5 – elektrické instalace v obytných a průmyslových objektech

Autoři

Ing. Bc. Anna Mudruňková

Anotace

Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka ke studiu problematiky elektrických instalací nízkého napětí. První dvě kapitoly se zabývají provedením elektrických instalací v obytných a průmyslových objektech. Součástí návrhu elektrické instalace je i volba vodičů a jejich jištění, čemuž se věnují další dvě kapitoly. Závěrečná část je věnována problematice kompenzace účiníku, která souvisí s instalacemi v průmyslu. Předpokládá se, že student již má základní znalosti z oblasti elektrotechniky, fyziky a matematiky. Publikace si neklade za cíl vyčerpávající a podrobné zmapování zmíněné tematiky, které by zabralo podstatně více místa. K hlubšímu studiu lze využít literatury uvedené ve zdrojích u každé kapitoly.Studijní materiál vychází z legislativy platné v době svého vzniku.Děkuji svým milým kolegům, panu Ing. Richardu Poulovi za laskavé zapůjčení přípravku na demonstraci činnosti obloukové ochrany a panu Bc. Martinu Bláhovi za neocenitelnou pomoc při tvorbě videí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory