Dramatická výchova
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dramatická výchova
Dramatická výchova

Autoři

MgA. et Mgr. Ivana Pintířová

Anotace

Kurz je zaměřen na teoretické základy dramatické výchovy v mateřské škole.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory