Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení
Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení

Autoři

Ing. Bc. Anna Mudruňková

Anotace

Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky elektrických sítí. V úvodní kapitole se studenti seznámí s elektrizační soustavou, jejími částmi a řízením. Další kapitoly pak podrobněji rozebírají právě jednotlivé části elektrizační soustavy dle druhu napětí (stejnosměrné i střídavé vedení) i podle velikosti napětí (vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí). Závěrečná část publikace je věnována venkovnímu vedení, které tvoří významnou část elektrizační soustavy. Publikace si neklade za cíl vyčerpávající a podrobné zmapování zmíněné tematiky, věnuje se jí v rozsahu učiva dané školy. Některé části a výpočty jsou záměrně zjednodušeny, aby byly pro studenty na této úrovni pochopitelné.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory