Kombinační logické obvody a hazardy v kombinačních obvodech
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Kombinační logické obvody a hazardy v kombinačních obvodech
Kombinační logické obvody a hazardy v kombinačních obvodech

Autoři

Pavel Lafata

Anotace

Tento text pojednává zejména o kombinačních logických obvodech. Na úvod je obecně vysvětlena definice kombinačního logického obvodu a rozdíl oproti sekvenčnímu obvodu. Dále je uvedeno několik příkladů typických kombinačních obvodů v praxi, jako je multiplexor a demultiplexor, kodér a dekodér, převodníky kódů a binární sčítačka. Reálné chování kombinačních obvodů je ovlivněno vznikem tzv. logických hazardů. Problematice detekce těchto nežádoucích stavů a možnostem jejich eliminace se věnuje zbývající část textu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory